Vår vurdering er at vi ikke kan sikre en så lav smitterisiko som ønskelig og velger derfor å avlyse dette arrangementet.
Det er vårt håp at der er forståelse for denne vurderingen og at vi på denne måten er føre var.
Vi håper å kunne gjennomføre dette arrangementet ved en senere anledning, når forholdene tilsier det.

Vefsn Kirkelige Fellesråd