Vi vet at den varmen som ventes de neste dagene vil kunne utløse nye ras. Vi ber derfor om at alle viser varsomhet, det er ikke trygt å ferdes i området. Det er ikke bare snø, men også steinras som bekymrer oss. Vi minner også på om at all ferdsel er på eget ansvar