Gjelder fra 17.12.21 og inntil videre


For besøkende til brukere i boligene ber vi om at disse anbefalingene følges:

 • Holde deg hjemme om du har symptomer
 • Gjerne teste deg i forkant av besøk. Hvis noen av de besøkende ønsker en hurtigtest i forkant av besøk, kan de henvende seg til personalet
 • Vurdere antall besøkende som kommer samtidig
 • Besøkende bes gå direkte til leiligheten/hybelen til den de skal besøke og ikke oppholde seg unødig på fellesareal
 • Gjerne gi personalet oversikt over hvem som har vært på besøk og når
 • Det oppfordres til å holde avstand og unngå fysisk kontakt
 • Munnbind skal brukes i felles adkomstområder og det bør vurderes brukt under besøket hvis avstand ikke kan overholdes

For de som har ærender inne på Aktivitetshuset gjelder følgende:

 • Holde deg hjemme om du har symptomer
 • Du bes om å gå direkte dit du har et oppdrag for å unngå unødig opphold på fellesareal
 • Gi personalet beskjed om hvem som har vært innom og når
 • Det oppfordres til å holde avstand og unngå fysisk kontakt
 • Munnbind skal brukes under hele oppholdet

 

Kjersti J. Benjaminsen
enhetsleder miljøterapitjenesten