- Antallet gjester ved private arrangement bør begrenses til maks. 20 personer.
- Den som arrangerer konfirmasjonsfesten må føre en liste med kontaktinformasjon til de som er til stede.
- Gjester med symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller nylig tap av smak- eller luktesans skal ikke delta.
- Det bør oppfordres til, og legges til rette for god håndhygiene i lokalene hvor arrangementet skal finne sted.
 
Gjestene bør ved ankomst utføre håndhygiene, enten i form av hånddesinfeksjon, eller grundig håndvask med såpe og vann.
 
Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19