opplagsplass tverådalen_500x375.jpg
Fra Veidekkes opplagsplass i Tverådalen. (Foto: Asbjørg Sande)

Alle søknadene om fritak fra karantenebestemmelsene i Vefsn ble imøtekommet torsdag

Vefsn formannskap behandlet torsdag 26 søknader om fritak fra karantenebestemmelsene i smittevernsreglene som er innført i forbindelse med koronapandemien.
Det foreligger spesielle vilkår for søknadene om fritak.

Søknadene ble behandlet under to saksnummer. Tre søknader som gjaldt Øyfjellet vindkraftverk ble behandlet i en egen sak fordi fire av formannskapets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører, er inhabile i saker som angår vindkraftutbyggingen.

To søknader var kommet inn etter fristen 15. april. De behandles i eget formannskapsmøte via epost. Nye søknader vil bli lagt fram for formannskapet etter ordinær møteplan.

Fire søknader ble vedtatt mot 1 stemme (Torbjørn Os, Rødt). De andre ble enstemmig vedtatt.