Melding fra Boreal Buss AS: 
 

Pga ekstremt snøfall er all busstransport stanset midlertidig inkl skoletransport. Vi avventer situasjonen utover, men regner med at vi opptar normal kjøring utover dagen.