Hvis kommunen skal kunne nekte ferdsel, må Fylkesmannen stadfeste et vedtak om dette. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at slik forholdene er nå, med store nedbørsmengder er faren for ras i Øyfjellet på sitt største. Ferdsel ut til Marsøra eller opp Helgelandstrappa vil i disse dagene derfor ikke kunne foretas med tilbørlig varsomhet - slik friluftsloven i sin §2 ber om.

Vi anbefaler på det sterkeste alle ingen ferdes i dette området!