Tv-aksjonen 2020 - samarbeid med SHMIL og RETURA

 

 

I år blir TV-aksjonen litt annerledes. På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale.
 

En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Les mer og se de digitale bøssene på spleis.no.
 

Vi håper at så mange som mulig oppretter en digital bøsse, eller bidrar med penger. 
 

Men årets viktigste søndagstur kan du likevel gå- og du vil bidra til mer penger til aksjonen ved å gjøre akkurat det! I samarbeid med SHMIL og RETURA inviterer vi dere alle til å ta med en pose på søndagsturen og plukk søppel i ditt nærmiljø langs stier og gater. Dette er avfall som før eller senere havner i havet dersom det ikke blir tatt rede på.

 

Dette avfallet leveres til containeren på rådhuset søndag 18. oktober mellom kl 14-16. Representanter for kommunen registrerer hvor mange som deltar i plukkingen og SHMIL og Retura Shmil vil betale inn til TV-aksjonen i den enkelte kommune basert på hvor mange som har vært med å rydde.

I tillegg til å være et viktig bidrag til et søppelfritt nærmiljø vil det altså være en konkurranse mellom Helgelandskommunene!  


Les mer om TV-aksjonen 2020