Vefsn kommune lemper på de lokale karantenebestemmelsene for nesten alle.

Unntaket er reisende fra Oslo og Viken.

Kart_500x500.jpg

Vefsn åpner opp for innreise uten karantene, bortsett fra reisende som kommer fra Oslo og Viken. 

 

Kommuneoverlegen i Vefsn, Hege Harboe-Sjåvik, har vedtatt ny forskrift om karantenebestemmelser i Vefsn kommune. Forskriften gjelder i perioden 22. -29. april 2020.

Det betyr at alle, bortsett fra reisende fra Oslo og Viken, fritt kan komme til Vefsn uten å bli ilagt karantene. Reisende fra Oslo og Viken ilegges 14 dagers karantene etter ankomst.

Begrunnelsen for å opprettholde karantenevedtaket for Oslo og Viken er at det er i dette området smittespredningen fortsatt er størst.

Lokale vedtak etter smittevernloven må revurderes hver sjuende dag. Vedtaket er basert på smittesituasjonen i Norge, kapasitet i den lokale helse-og omsorgstjenesten, samt konsekvenser av vedtak i andre deler av Nord-Norge.