Siste døgn ble det registrert 6 nye smittede i kommunen.

4 av tilfellene er knyttet til Vefsn sykehjem, mens de 2 andre er nærkontakter til tidligere kjente tilfeller,

Smittevegen regnes derfor som kjent for alle tilfellene, og alle er satt i isolasjon.

Vi er kjent med at det er tatt flere positive hurtigtester, og forventer flere smittetilfeller i dagene som kommer.

Gjør deg kjent med de nye reglene og anbefalingene som nå kommer, og følg disse:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/  (gjelder fra 9/12)

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator