Vi har i løpet av helgen fått melding om totalt 5 nye smittede i Vefsn kommune.

Blant disse er det både vaksinerte og uvaksinerte.

Alle er satt i isolasjon og smittesporing er fortatt.

Vi oppfordrer alle til å følge anbefalinger, og begrense antall nærkontakter.

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator