Vi har i løpet av helgen fått melding om 5 nye smittede i kommunen.

Disse er alle knyttet til Vefsn sykehjem, hvorav 3 er pasienter og 2 er ansatte.

Smitteveien regnes derfor å være kjent for alle fem.

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator