Vefsn kommune har fått melding om 45 nye positive smittetilfeller.

Dette er resultatene fra mandagens PCR-testing.

Blant de smittede er det 22 voksne og 23 barn/ungdom.

Smitteveien er kjent ved de fleste tilfellene. Det handler både om vaksinerte og uvaksinerte.

Fra og med i dag er det nye regler for testing:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/

Vefsn kommune vil derfor endre rutinene og det vil fra nå kun komme ukentlige pressemeldinger med oversikt over antall smittede.

Endringer i regelverket blir fortløpende publisert på kommunens hjemmeside: www.vefsn.kommune.no/korona

Følg også med på regjerings- og FHI sine sider:
www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


Kristin Hurthi
beredskapskoordinator