Det ble registrert 4 nye smittede det siste døgnet.

Av disse er en knyttet til Vefsn sykehjem.

En av de smittede er innlagt på sykehus.

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator