Det er fremdeles etterslep på testresultater fra laboratoriet. Vi har i dag fått tallene fra torsdagens og fredagens PCR-tester.

Tilsammen 34 personer har testet positivt disse dagene. Blant disse er det 9 barn/unge og  25 voksne. De aller fleste har milde symptomer. Det dreier seg om både vaksinerte og uvaksinerte. Smittevei kjent ved de fleste tilfellene.

Regjeringen har varslet endringer i testregimet. Kommunen vil legge ut informasjon om dette på sine nettsider.

Alle oppfordres til å følge med både på riksmedia og lokalt., og følge gjeldende regler og anbefalinger.


 

Kristin Hurthi

beredskapskoordinator