Det er siste døgn registrert 3 nye tilfeller av covid-19 smitte i kommunen.
For alle tre er smittevegen kjent.
1 av tilfellene er knyttet til sykehjemmet, avdeling Nyrudskogen.

Nå før jul er det høy aktivitet og mange som omgås.
Bruk munnbind der avstand ikke kan holdes og følg anbefalingene som blir gitt!


Kristin Hurthi
beredskapskoordinator