For å få 3. dose må det dokumenteres at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Oversikt over hvem dette gjelder.

Hva er gyldig dokumentasjon?
Dette kan være brev med anbefaling fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på at du bruker medikament i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no finner du hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Oversikt over hvem som anbefales 3. vaksinedose:
Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon 
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt 
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. 

Gruppe 2 

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: 
    Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: 
    Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Vaksinetype
Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.

Dokumentasjon
Dokumentasjonen som bekrefter at en person tilhører de utvalgte gruppene må medbringes vaksinestedet og skal kun fremvise dette for å godtgjøre at de tilhører en gruppe som kan motta tilbud om dose tre. Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.