Det ble i går påvist et nytt tilfelle av covid-19 hos en ung person i Vefsn. Personen er nærkontakt til et annet tilfelle, og var derfor allerede i karantene, og har ingen nye nærkontakter. Personen er isolert. 

Det ble i dag påvist enda et tilfelle, uten sammenheng til gårdagens tilfelle. 

Smittesporing er gjennomført, og personen ble smittet utenfor Vefsn. På grunn av denne personens alder, er det gjort vedtak om at nærkontakter som er skoleelever kan fortsette undervisning, såfremt de er uten symptomer, og tester seg tre ganger til angitte tidspunkt. Et stort antall nærkontakter testes derfor med hurtigtest i dag. 

Den siste uka er det påvist 7 tilfeller av Covid-19 i Vefsn. Det er to smitteklynger der tilfellene innafor klyngene har relasjon til hverandre, og ett tilfelle uten relasjon til de andre. Tilfellene er spredt i aldersgruppene fra rundt 18 år til 30-40-årene. Det er både vaksinerte og uvaksinerte. Alle har hatt symptomer. 


Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege