08.00 Bekransning av hovedstøtten over falne.
Sang v/Mosjøen mannskor. Tale v/ HV 14. Nasjonalsangen. HV-korpset
spiller. Etter høytideligheten på Dolstad vil det bli blomsternedlegging
ved krigsminnesmerkene på Mosjøen nye kirkegård v/speiderne.

Lenke til kransenedleggelse ved Dolstad


09.00 Markering med blomsternedlegging ved fangeleiren «Lager Osen» i
Knutlia v/varaordfører Rune Krutå


09.30 Felles markering for Vefsn og Hemnes – Minnestøtten på toppen av
Korgfjellet. Vi minnes 646 jugoslaviske fanger som ble drept under
byggingen av «Blodvegen» - Riksveg 50 under 2. verdenskrig.
Mosjøen Mannskor og Halsøy Songkor synger ved institusjonene.


11.15 Digital gudstjeneste i Dolstad kirke.

Lenke til gudstjenesten


12.00 Tale for dagen v/ordfører Berit Hundåla og tale ved russepresidenten.

Ordfører Berit Hundålas tale

Lenke til russepresidentens tale

Begge talene kan også sees digitalt på www.helg.no 


12.00 Vefsn Skolekorps spiller på institusjoner og på Olderskog.
Mosjøen Skolekorps spiller på institusjoner, byflata og Skjervengan.
Avslutter med salutt og Ja vi elsker kl. 13.00


13.00 Salutt etterfulgt av nasjonalsangen. Nasjonalsangen synges av Halsøy
songkor. Se digital overføring på kommunens facebookside.


13.00 Mosjøen Hornmusikk spiller på institusjoner og i Åsen.
Hornmusikken Fram spiller på institusjoner og i Kulstadlia.


14.00 Bilkortesje Amcar-klubben, byen, Olderskog, Andåsen,
Skjervengan, Åsen, Hals, Breimoen, Kulstadlia.


15.00 Bilkortesje blålysetatene


12.00 til kl. 14.00: Russen er ute i gatene.


Vi henstiller alle til å følge smittevernreglene.
Vi ønsker ikke at noen skal danne tog etter korpsene.
Følg gjerne 17. mai digitalt på www.helg.no eller kommunens facebookside.


Hilsen 17. maikomiteen i Mosjøen