Siden oppdatert 17.05 kl 11.15


Mosjøen - Granmoen - Betel

Kan være et bilde av står

 Mosjøen  
Norges flagg
Kl 8.00: Salutt

Flaggheising off. bygg. Musikk i gatene. Mosjøen skolekorps spiller i Byparken. 60 års jubilant Vefsn skolekorps spiller på Olderskog.

Kl 8.00: Bekransning av hovedstøtten over falne, Dolstad

HV-korpset spiller. Mannskoret synger. Ord for dagen ved elever 7. klasse Mosjøen skole; Mathias Berntsen og Celine Dahl. Sang v/Mosjøen mannskor. Tale v/Major Svein Richard Rogne. Nasjonalsangen.

Etter høytideligheten på Dolstad vil det bli blomsternedlegging ved krigsminnesmerkene på Mosjøen nye kirkegård v/speiderne.

Kl 9.00: Markering ved fangeleiren «Lager Osen»
Blomsternedlegging v/varaordfører Rune Krutå.  Se opptak fra markeringen 

Kl 9.30: Felles markering for Hemnes og Vefsn
Minnestøtten på toppen av Korgfjellet. Vi minnes 646 jugoslaviske fanger som ble drept under byggingen av «Blodvegen» - Riksveg 50 under 2. verdenskrig.

Barnetoget

Kl 10.00 fra Olderskog skole
60 års jubilanten Vefsn skolekorps og Olderskog skole

Kl 10.15 fra Coop Extra
Barnehager Olderskog krets OBS! Parkering ikke tillatt foran Coop Extra av hensyn til oppstilling av barnetoget.

Kl 10.10 fra Mosjøen skole
Mosjøen skolekorps, Mosjøen skole, Hornmusikken Fram, barnehager Mosjøen krets.
Toget går ut søndre port – Rådhusgt – Håreksgt -Egedesgt til Mathias Bruns gate

Kl 10.15 fra Mathias Bruns gate
Honmusikken Fram, Kulstad skole, barnehager Kulstad krets.

Kl 10.30 Barnetogets rekkefølge fra rundkjøringa v/7-eleven

  • Politi, 60 års jubilanten Vefsn skolekorps, Olderskog skole, barnehager Olderskog krets
  • Mosjøen Hornmusikk, Kulstad skole, barnehager Kulstad krets
  • Mosjøen skolekorps, Mosjøen skole, Hornmusikken Fram, barnehager Mosjøen krets, andre, russen

Marsjrute: 
Elvegata – Kirkegata – Håreksgt – Chr. Qvales gt – Torolfs gt – Kirkegata – Skjervgt til Rådhuset. OBS! Ingen parkering ved Rådhuset.

Kl 11.00: Gudstjeneste Dolstad kirke og Elsfjord kirke

Kl 11.00 – 13.00: Musikk ved institusjoner, Halsøy songkor, Mosjøen mannskor og Mosjøen paradekorps.

Kl 12.30: Gratis kino for alle. «Hopper – jakten på mørkets hamster»

Kl 14.00: Bilkortesje Amcar-klubben

Borgertoget

Kl 15.45: Oppstilling borgertoget
Oppstilling v/hovedporten til sykehuset. Avgang kl 16.00

Borgertogets rekkefølge:

1.  Politiet
2.  Flaggborg
3.  Vefsn kommunestyre og ungdomsrådet
4.  60 års jubilanten Vefsn skolekorps
5.  Stiftelsen Termik
6.  Mosjøen Sanitetsforening
7.  Halsøy IL
8.  Halsøy Songkor
9.  Mosjøen håndballklubb
10. Mosjøen skolekorps
11. Kjærstad IL
12 Mosjøen Slalåmklubb
13. Balance – Mosjøen danseforening
14. Vefsn hundeklubb
15. Mosjøen judoklubb
16. Drevja IL
17. Mosjøen hornmusikk
18. Mosjøen svømmeklubb
19. Olderskog IL
20. Helgeland folkehøyskole
21. Hornmusikken Fram
22. Mosjøen skytterlag
23. Mosjøen IL
24. Andre
25. Russen

OBS! Motorkjøretøy tillates ikke.

Marsjrute: 
Ut nordre port – Vefsnvn – Elvegt – Kirkegt – Håreksgt – Chr. Qvalesgt – Torolfsgt – Kirkegt – Fearnleysgt – Chr. Qvalesgt – Skjervgt – Jürgensensgt

Så deler toget seg slik:

  • Del 1: (1 -16) Sjøgata – Fearnleysgt – Strandgata - Torget
  • Del 2: (17 -25) Strandgata – Torget

På torget etter borgertoget:

  • Korpsene spiller fellesnummer Gammel jegermarsj og sangen om fjellet (allsang)
  • Tale for dagen v/leder av ungdomsrådet Adam Ulvang.
  • Nasjonalsangen
  • Russetaler

 

Granmoen
Norges flagg
11.45  Oppstilling av barnetoget ved Avd. 7
12.00  Avgang barnetog
12.45  Granmoen skole: Tale av årets 10. klasse ved Gran-Stock utescenen
12.00  Granmoen skole: Kafé og leker

Vi tar kontanter og vipps
 

Betel
Norges flagg
11.00 17. mai fest for hele familien på Betel