Logo "Sterk og stødig"Vi ønsker frivillige som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for seniorer på Aktivitetssenteret for seniorer.

Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Treningen gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.

Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp. Instruktørene vil få oppfølging av fysioterapeuter i Vefsn kommune.

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på forebygging av funksjonssvikt og fall.

Det vil bli kjørt kurs i løpet av våren, frist for påmelding er 14. april.

Ved interesse, ta kontakt med: Lillian Thorvaldsen, tlf 90 11 91 80, epost: lillian.thorvaldsen@vefsn.kommune.no