kulstadskole

KULSTAD SKOLES VENNSKAPSLOV

Vennskapsloven er utarbeidet av elever, personalet og FAU og bygger på Kulstad skoles pedagogiske plattform.

         Vi vil at alle elever skal føle         trygghet

                                                                 tilhørighet

                                                                  trivsel

         alle skal omgå hverandre med     høflighet

                                                                  respekt

                                                                  toleranse

         og at alle skal vise respekt for skolen vår og naturen rundt.

 

Dette oppnår vi gjennom

·       at hvert årstrinn utarbeider sine egne miljøregler hvert år

·       at vennskapsloven diskuteres på trinnene hvert skoleår

·       at vennskapsloven tas opp på høstens foreldremøte

·       at vennskapsloven er et utgangspunkt i elev/foreldresamtalen

·       at vennskapsloven henger i alle basearealene og at alle hjemmene får en kopi

·       at elevrådet hvert skoleår diskuterer og setter opp regler for bruk av uteområdene. Reglene godkjennes av rektor.

 

Slik vil vi ha det inne på Kulstad skole:

·       Vi vil at alle bruker innestemme

·       Vi vil at alle beveger seg så stille som mulig. Ikke spring, alle skal gå.

·       Vi vil at det skal være ryddig i garderoben. Alle skal henge klærne på sin knagg og sette fottøyet på benken. Verken barn eller voksne bruker utesko inne.

·       Vi vil at alle elever skal ha arbeidsro og at ingen ødelegger undervisningen.

 

Slik vil vi ha det ute i skolegården:

·       Alle skal være ute i frisk luft hver dag.

·       Alle skal være innenfor skolens område i utetida.

·       Alle skal være greie mot hverandre slik at ingen erter eller plager noen, verken i skolegården eller på skoleveien.

·       Jenter og gutter kan leke i lag uten å bli ertet.

·       Vi vil at alle skal si fra hvis de vet at noen blir plaget.

·       Det er lov å bli sint, men ikke banne eller slåss.

·       5.-7.klasse kan sykle til skolen, men alle bør bruke hjelm.

·       Ingen får sykle på skolens område i den tida skolen eller SFO har åpent.

Hvis du bryter med vennskapsloven, blir du snakket til av en voksen. Velger du fortsatt å bryte med vennskapsloven, blir du sendt til kontoret og må sitte der resten av utetida eller timen. Læreren din kontakter heimen.

Ved særlig dårlig oppførsel blir du tatt med til kontoret umiddelbart. Skolen kontakter foreldre/foresatte med en gang.

Publisert | Oppdatert 02. desember 2014