På vegne av Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) varsler Structor AS oppstart av detaljregulering i henhold til plan og bygningslovens § 12-8. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og utvidelse av eksisterende anlegg knyttet til renovasjon og avfallsbehandling.