Valgdagen for kommunestyre - og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9 september. Det ble fastsatt i statsråd 16. mars 2018. 

I Vefsn kommune er det bestemt at i Mosjøen og Drevja krets skal det også avholdes valg søndag 8 septemnber.

Generell info på VALG.NO