Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september.

Det ble fastsatt i statsråd 6. mars 2020, se Regjeringens pressemelding

I Vefsn kommune er det bestemt det også skal avholdes valg søndag 12. september.

Nærmere informasjon kommer på denne siden.

Generell info på VALG.NO