Om utvalget

Utvalget har 5 medlemmer som er politikere og skal ha 2 medlemmer som representerer mangfoldet i samfunnet vårt.

Utvalget skal bl.a være høringsinstans for, avgi uttalelser til, og være rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, integrering og mangfold. 

Utvalget har møter etter behov, følg med i møtekalenderen.

Reglement

Last ned Reglement for utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (PDF)

Likestillings- og antidiskrimineringsprisen

Utvalget fungerer som jury for likestillings- og antidiskrimineringsprisen.
Last ned regningslinjene for likestillings- og antidiskrimineringsprisen (pdf)
Se hvem som har tidligere har fått prisen

Medlemmer

E-post og telefonnummer til medlemmer av kommunestyret er merket med *
 
Medlemmene i LIM-utvalget
Navn E- post Tlf
1.Kjell Arne Engelsø - VTPP *  
2.Ragnhild Forså *  
3. Katharina Langvatn -H katharinalangvatn@hotmail.com 948 49 984
4. Wenche Solli - Leder AP wenchesolli@hotmail.com  
5. Frode Einrem - SP feinrem@yahoo.com  
6. Tonje Kristoffersen - mangfoldsrepr.    
7. Bonebana Esther Birungi birungibonebana2001@gmail.com  
Varamedlemmer:    
For 1:    
Kristin E. Kongsdal *  
Knut Wulff Hansen *  
Karina Fermann *  
For 2:    
Hashim Krow    
Solfrid Fagerbakk Klepp *  
Øyvind Lervik *  
For 3:    
Tor Aufles *  
For 5:    
Mads Roar Varnvatn *