Utvalget (tidligere likestillingsutvalget) har 5 medlemmer som er politikere og skal ha 2 medlemmer som representerer mangfoldet i samfunnet vårt.

Utvalget skal bl.a være høringsinstans for, avgi uttalelser til, og være rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, integrering og mangfold.

Utvalget har et eget reglement som viser hva utvalget skal jobbe med. (Klikk på reglement)

Utvalget fungerer også som  jury for likestillings- og antidiskrimineringsprisen.
Se  retningslinjene PDF document ODT document  for prisen og hvem som har fått PDF document ODT document den tidligere
 
Utvalget har møter etter behov, følg med i møtekalenderen.

 E-post og telefonnummer til medlemmer av kommunestyret er merket med *.
Navn E- post Tlf
1.Kjell Arne Engelsø - VTPP *  
2.Ragnhild Forså - nestleder SV rag-fo@online.no 990 37 635
3. Katharina Langvatn -H katharinalangvatn@hotmail.com 948 49 984
4. Wenche Solli - Leder AP wenchesolli@hotmail.com  
5. Frode Einrem - SP feinrem@yahoo.com  
6. Andreas Lund - mangfoldsrepr. andreas.lund.86@gmail.com 924 61 986
     
Varamedlemmer:    
For 1:    
Kristin E. Kongsdal *  
Knut Wulff Hansen *  
Karina Fermann *  
For 2:    
Hashim Krow *  
Solfrid Fagerbakk Klepp *  
For 3:    
Tor Aufles *  
For 5:    
Mads Roar Varnvatn *