Utvalget (tidligere likestillingsutvalget) har 7 medlemmer som er politikere og 2 medlemmer fra innvandrermiljøet

Utvalget skal bl.a være høringsinstans for, avgi uttalelser til, og være rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, integrering og mangfold.

Utvalget har et eget reglement som viser hva utvalget skal jobbe med. (Klikk på reglement)

Utvalget fungerer som  jury for likestillings- og antidiskrimineringsprisen.
Se  retningslinjene PDF document ODT document  for prisen og hvem som har fått PDF document ODT document den tidligere
 
Utvalget har møter etter behov, følg med i møtekalenderen.

   E-post og telefonnummer til medlemmer av kommunestyret er merket med *.
Navn E- post Tlf
1.Kjell Arne Engelsø - VTPP    
2.Ragnhild Forså - nestleder SV    
3. Katharina Langvatn -H    
4. Wenche Solli - Leder AP    
5. Frode Einrem - SP    
6. Andreas Lund    
     
Varamedlemmer:    
For 1:    
Kristin E. Kongsdal    
Knut Wulff Hansen    
Karina Fermann    
For 2:    
Hashim Krow    
Solfrid Fagerbakk Klepp    
For 3:    
Tor Aufles    
For 5:    
Mads Roar Varnvatn