trafikksikkerhetplan-bilde.jpgMålet med trafikksikkerhetsplanen er å sikre at alle som ferdes i sitt lokalmiljø skal kunne ferdes trygt, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist, barn ungdom eller voksen.

Planen skal gjøre rede for forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet, ulykkessituasjonen/- utviklingen, konseptet Trafikksikker kommune og mål og strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune. I tillegg vil den inneholde en handlingsdel som viser planlagte og prioriterte tiltak i planperioden.

Last ned høringutkastet 
NB Nytt høringsutkast publisert 30/3  - da det var en feil i det som først ble publisert.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes Vefsn kommune, teknisk drift, postboks 560, 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 21.04.2021.