Delkontrakt 1.- Alfheimgata 43
Prosjektet som omfatter tilbygg til eksisterende bygningsmasse  samt ombygging av del  av plan 1 i Alfheimgata 43. Formålet er tilrettelegging for garderober samt kontor/møterom for personalet.

Delkontrakt 2:- Harton Furøs gt.25
Prosjektet omfatter tilbygg på denne adressen.
Det skal oppføres et selvstendig bygg for rullestolbod og de ansattes garderober ved omsorgsboligene i Harton Furøs gt 25. Nybygget er på ca 72 m2 pluss et overbygd uteareal på ca 40 m2. Eksisterende bod på 14 m2 rives. Riving av bod er inkludert i totalentreprisen.
 

Fullstendig kunngjøring av tilbudsforespørselen finnes på www.mercell.no /www.doffin.no

Befaring er satt til torsdag 31.10. kl. 12.00 med oppmøte i Alfheimgata 43.

Tilbudsfrist 22.11.2019 kl. 12.00