Anskaffelsen gjelder i denne omgang:

  • Parken Bo
  • Vefsn sykehjem
  • Vefsn rådhus
  • Kulstad skole
  • Skjervengan barnehage
  • Olderskog skole

 

 

Kunngjøring og dokumenter knyttet til denne konkurransen kan lastes ned fra http://www.mercell.no/ http://www.doffin.no (Doffin Id: 2020-336578)

Tilbudsleveringen er elektronisk og skal lastes opp i portalen http://www.mercell.no

TILBUDSBEFARING.

Tirsdag 30. juni kl. 08.30. Oppmøte Vefsn rådhus.

Tilbyder må delta i tilbudsbefaring med tilhørende orienteringsmøte som viktig grunnlag for tilbudslevering.

 

Frist for innlevering av tilbud er 19.08.2020 kl. 12.00