Forespørselen omhandler hovedsakelig utskiftning av ventilasjonsaggregater i 3 kommunale bygg.

  • Kulstad skole
  • Vefsn rådhus
  • Parken Bo og Servicesenter

    Forespørselen er basert på NS 8407.

Fullstendig kunngjøring på www.mercell.no / www.doffin.no


Tilbudsfrist 21.06.2019 kl. 12.00

Fullstendig tilbud leveres elektronisk og lastes opp i www.mercell.no.

Befaring  på aktuelle bygg torsdag 6.juni kl. 10.00. Oppmøte Vefsn rådhus.