Omfanget av covid-19 har i Vefsn til nå stort sett har vært lavt. Men sett i lys av det som skjer andre steder i landet må vi fremdeles være på vakt mot smitte, og gjøre det vi kan for å finne evt. nye tilfeller tidlig for å redusere risikoen for lokale utbrudd. Vi ønsker å teste så mange som mulig av folk som kommer reisende hjem til jul selv om de er symptomfrie.  Dette gjelder primært tilreisende fra Oslo, Viken, Grenland, Innlandet, Bergen, Trondheim og Tromsø. Men vi tar også imot symptomfrie tilreisende fra andre steder i landet som ønsker å bli testet.

Vi ber derfor om at så mange som mulig av de som kommer reisende til Vefsn i jula kontakter koronasenteret med tanke på testing, med mindre de nettopp er blitt testet på hjemstedet.

Koronasenteret nås på telefon 41413322 kl. 08.30 – 10.30. Hvis vi skulle få et utbrudd kan vi endre denne åpningstida på kort varsel.

Åpningstidene i jula: 23/12, 26/12, 28/12, 29/12, 30/12 og 2. januar 8.30-10.30

Info lagt på i ettertid:

Testingen ved koronasenteret i Vefsn er gratis for grupper som vi oppfordrer til å teste seg. De som er testet og som er symptomfrie, og heller ikke har vært nærkontakter til noen som er smittet, trenger ikke være i karantene i påvente av prøvesvar, jfr FHI sine retningslinjer.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19