Om du er syk, er i isolasjon eller karantene skal du IKKE møte opp for å stemme.
Men ønsker du å stemme så ta kontakt med oss på kommunen, tlf 75 10 10 00.
 

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19 før valget?
Dersom dette skjer siste uke før valget og du ikke kommer ut av isolat/karantene før etter valgdagen:
Ring servicetorget, tlf 751010 00 og informerer om at du er i isolasjon/karantene og du vil få gjøre avtale om stemming.
Frist for å gjøre avtale om å forhåndsstemme er fredag 10. september klokken 10:00.

Hvis du kommer ut av isolat/karantene før valgdagen 13. september er hovedregelen at du skal stemme når isolatet/karantenen er avsluttet.
 

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19 på valgdagen?
Dersom du blir satt i isolasjon eller karantene siste helga før valget eller på valgdagen:
Ring servicetorget, tlf 75 10 10 00 og oppgi at du er i isolat/karantene på grunn av covid-19 og du vil du få gjort avtale om å få stemme.
NB Frist for å gjøre avtale er mandag 13. september klokken 10:00.