Vefsn kommune har fått startlånsmidler i fra Husbanken til viderefordeling til kommunens innbyggere. I hovedsak benyttes startlån til varig vanskelighetsstilte til kjøp av bolig. Startlån kan også gis som hjelp til å bli boende i boligen du har, refinansiering av et dyrt lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg, utbedring av bolig, tilpasning av bolig, nybygget bolig eller toppfinansiering.

Barnefamilier er høyt prioritert.

Tilskuddsordningene er behovsprøvd, og det er kun de aller mest vanskelighetsstilte som kan få dette.

Tilskudd til tilpasning – når boligen krever tilpassing pga nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd til etablering – Kan gis til varig vanskeligstilte når vedkommende ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere egnet bolig.

 

Se husbanken.no, eller kontakt boligkontoret for ytterligere informasjon.