Manntalet er oversikten over hvem som har stemmerett i en kommune. Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

Står du i manntallet?

Om du bor i Norge blir du automatisk ført inn i manntalet i kommunen der du er registrert som bosatt etter folkeregisteret den 30. juni 2023. Dersom du får tilsendt valgkort er du innført i manntalet.

Manntallet for Vefsn kommune er lagt ut til ettersyn på rådhuset og på biblioteket. Der kan du selv undersøke om du står i manntallet. 

Feil i manntallet?

Klage over feil i manntallet sendes til Vefsn kommune på e-post: post@vefsn.kommune.no

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall ligger også ute til offentlig ettersyn på rådhuset og på biblioteket.  Manntallet gir en oversikt over hvem som er innført i manntallet og som er folkeregistert som bosatt i Vefsn kommune. Klage på sametingets valgmanntall sendes til Sametinget, samediggi@samediggi.no.

 

Les mer om stemmerett og mantall