Det spyles hver natt fra søndag kl 23.00 til 06.00 på morgenen. Spylingen avsluttes for uka hver fredag morgen. Vi spyler fra uke 21 til og med uke 26.


- Vann og avløp