Illustrasjon gruppe barnSøknadsfrist
For hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar 2021.  
Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Elektronisk søknad
Det søkes elektronisk via vår hjemmeside: Søke barnehageplass/SFO 
Innlogging til elektronisk søknad gjøres med ID-porten/Min ID eller BankID

Hvis du ikke kan søke elektronisk
De som skal søke barnehageplass/SFO, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg til servicetorget på rådhuset.
Søkere til SFO kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte. 
SFO i Vefsn kommune 

Samordnet opptak
Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for  kommunale og private barnehagene i Vefsn.

Rett til barnehageplass                  
Barn født innen utgangen av november 2020 har rett til barnehageplass.

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner:  finnes her på vår hjemmeside: Barnehager i Vefsn

Spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf 75 10 12 05 eller enhetsleder barnehage, Sissel Nilsskog Aufles tlf 75 10 12 02.