Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar.

Det søkes elektronisk via Vefsn kommunes hjemmeside. De som skal søke barnehageplass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg til Servicetorget på Rådhuset. Søkere til SFO kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte. Benytt lenken under:

SØKNAD OM BARNEHAGE PLASS

Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for kommunale og private barnehager.

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner finnes på kommunens hjemmeside.

Innlogging til elektronisk søknad gjøres med ID-porten/Min ID eller BankID.

Rett til barnehageplass:

Dersom barnet fyller 1 år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på barnehageplass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir 1 år. Det forutsettes at det er søkt innen fristen til hovedopptaket.  

For søkere etter fristen - det foretas supplerende opptak gjennom hele barnehageåret, ved eventuelle ledige plasser i barnehagene.

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf 75 10 12 05 eller enhetsleder barnehage Sissel Nilsskog Aufles tlf 75 10 12 02.

 

Ansvarlig for samordnet hovedopptak:

Sissel Nilsskog Aufles

Telefon: 75 10 12 02

E-post: sissel.nilsskog.aufles@vefsn.kommune.no