Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar.

Det søkes elektronisk via Vefsn kommunes hjemmeside. De som skal søke barnehageplass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg til Servicetorget på Rådhuset. Søkere til SFO kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte. Benytt lenken under:

SØKNAD OM BARNEHAGE PLASS

 

Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for kommunale og private barnehager.

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner finnes på kommunens hjemmeside.

Innlogging til elektronisk søknad gjøres med ID-porten/Min ID eller BankID.

Barn født innen utgangen av november 2018 har rett til barnehageplass.

For søkere etter fristen - det foretas supplerende opptak gjennom hele barnehageåret, ved eventuelle ledige plasser i barnehagene.

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf 75 10 12 05 eller enhetsleder barnehage Sissel Nilsskog Aufles tlf 75 10 12 02.

 

Ansvarlig for samordnet hovedopptak:

Sissel Nilsskog Aufles

Telefon: 75 10 12 02

E-post: sissel.nilsskog.aufles@vefsn.kommune.no