Elsfjord oppvekstsenter

Første skoledag 19.08.19
Høstferie f.o.m 09.10.19 t.o.m 11.10.19
Fridag 22.11.19
Juleferie f.o.m 21.12.19 t.o.m 05.01.19
Vinterferie f.o.m 02.03.20 t.o.m 06.03.19
Påskeferie f.o.m 06.04.20 t.o.m 14.04.20
Fridag 22.05.20
Siste skoledag 17.06.20

Planleggingsdager skole: 15.08, 16.08, 09.10, 10.10, 14.04 og 18.06
Planleggingsdager barnehage: 16.08, 22.11, 02.01, 14.04 og 22.05