Skoleruta 2018/2019

Skolerute - Grunnskolen i Vefsn 2018/2019

Første skoledag: 20.08.18

Høstferie f.o.m. 10.10.18 t.o.m. 12.10.18

Fridag 16.11.18

Juleferie f.o.m. 21.12.18 t.o.m. 02.01.19

Vinterferie f.o.m. 04.03.19 t.o.m. 08.03.19

Påskeferie f.o.m. 15.04.19 t.o.m. 23.04.19

Fridag 31.05.19 

Fridag (2.Pinsedag)  10.06.19

Siste skoledag 21.06.19 (fredag)