Oppvekstsenteret har barn og elever fra et relativt stort område, både fra Luktvatn, Seljeli, Elsfjord og Drevvatn. ElsfjordOppvSenterKlasserom3.JPGKretsgrensene går ved kommunegrense mot Hemnes i nord og ved Svartbekken i Drevvatn og Angermoen i Luktvatn.

Elsfjord skole hadde 50 års jubelium i 2017.  

Elslfjord oppvekstsenter var først ute som oppvekstsenter i Vefsn kommune.

Vi er et viktig samlingspunkt i bygda, og lokalbefolkningen bruker skolen til ulike arrangement.

Elsfjord barnehage har i 2019 9 barn i alderen 1 – 6 år. 

Elsfjord skole er en fådelt skole med 18 elever fordelt på første til og med åttende trinn. Fra niende trinn går elevene på Granmoen oppvekstsenter.

Elsfjord SFO gir i år tilbud til 5 barn, alle fra første til og med fjerde trinn i skolen. 

Oppvekstsenteret har totalt 13 tilsatte. Dette inkluderer pedagogisk personal samt sekretær, vaktmester og renholder.

 

Vi er stolte av

- Vårt skole- hjemsamarbeid for bedre læringsmiljø.  Dette er arbeid skolen var å la fram i Oslo på en Udir konferanse.

- Tverrfaglige prosjektet Fjordtur, der vi fikk miljølæreprisen i 2001

- Deltakere i First Lego League, som er en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

- Den unike relasjonen mellom barn og voksne på trinn og i barnehagen/SFO.

 

ElsfjordOppvSenterKlasserom1.JPG                              ElsfjordOppvSenterKlasserom2.JPG