Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skatteattest

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter

Beskrivelse

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller bestille det elektronisk fra Altinn (se lenka nedenfor). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten blir sendt til deg innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Flere og flere bransjer og enkeltvirksomheter tar i bruk skatteattester i forbindelse med egne kjøp av varer og tjenester.

Vefsn kommune, de fleste andre kommuner og staten krever skatteattester.

Det er velkjent at skatter og avgifter misligholdes særlig når bedrifter får betalingsproblemer. Skatteattest er derfor en indikasjon, ikke bare på seriøsitet, men også på trygg økonomi hos leverandøren.

Det kreves at leverandører til Vefsn kommune har betalt forfalte skatter og avgifter.
Kommunal skatteattest skal innhentes ved:

  • Anbud overfor kommunen
  • Levering av varer og tjenester overfor kommunen

Skatteattesten er gyldig i 6 mnd.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

aaa

Lover og forskrifter

Se anskaffelsesforskriften § 7-2 Skatteattest

Forskrifter

Anskaffelsesforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-15 12:37