SFO er et tilbud til barn, før og etter skoletid, skolefrie dager, og i ferier. Tilbudet skal i størst mulig grad dekke foreldrenes behov for tilsyn og trygt oppvekstmiljø for barn på 1.-4. trinn. Hovedinnholdet er fortrinnsvis basert på frivillige aktiviteter. Barna er gjerne med å bestemme aktivitetene, gjennom bl.a. barnemøter. Den frie leken har en viktig plass på SFO.

Informasjon om pris, målgruppe, regelverk, lover, forskrifter og om hvordan få plass finner du på Tjenestebeskrivelsen Skolefritidsordning (SFO)