Avdelingskontor Mosjøen.
Bente Hansen tlf. 915 76 220, e-post bente.hansen@revisjonmidtnorge.no
 
Adresse:
Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 560
8651 Mosjøen
 
Besøksadresse:
Rådhuset
8657 Mosjøen