godJul20.jpgVi ønsker at våre beboere skal få en hyggelig og god julefeiring. For mange beboere er det mest hensiktsmessig å være i institusjonen også i jula, og mange vil få besøk av pårørende. Vi lager julestemning, og vil skape hygge for de som er hos oss i jula.

Dersom det er et ønske fra beboere og pårørende, kan beboere også dra ut av institusjonen på julebesøk. På grunn av koronasituasjonen, er det viktig at vi sammen tilrettelegger for trygge besøk, og gjør nye vurderinger dersom smittesituasjonen i kommunen endres. Her er noen råd og vurderinger som bør gjøres i forkant av besøket:

  • Alle besøk ut av institusjonen må avtales med avdelingen. Vi vurderer gjerne smitterisiko sammen med dere pårørende.
  • Alle som er til stede i selskap sammen med personer som bor i helse/omsorgsinstitusjoner må være friske og symptomfrie
  • Vil det være mange gjester til stede? Få gjester utgjør mindre smittefare.
  • Er beboeren i stand til å forstå anbefalinger om avstand?
  • Er det plass nok i huset til at beboeren til enhver tid kan holde 2 meters avstand til personer som nylig har kommet fra utlandet, eller fra en annen kommune i Norge?
  • De som henter og bringer beboeren bør ha få nærkontakter, og bør ikke nylig ha vært på reise.
  • Dersom beboeren skal delta i flere selskap eller besøk, bør det i størst mulig grad være sammen med de samme personer hver gang. Vi ber om at de som henter beboere hjem har kontaktinformasjon til alle som har vært til stede samtidig, i tilfelle smittesporing.
  • Husk at alkohol ofte svekker dømmekraften og etterlevelse av smitteverntiltak.
  • De som har hatt besøk av en beboer i helse-/omsorgsinstitusjon, bes være særlig oppmerksom på egne symptomer i etterkant av besøket, og ha lav terskel for å teste seg. Ved påvist smitte hos nærkontakt av våre beboere, kan vi raskt iverksette tiltak i institusjonen/boligen for å redusere smittefare til øvrige beboere og ansatte.
  • Vi har lav terskel for å teste beboere i etterkant av selskap, når det er hensiktsmessig.

VI oppfordrer befolkningen til å følge Folkehelseinstituttets råd for en trygg julefeiring

Les mer om Smitteverntiltak i sykehjem i Vefsn 


Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege