Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2019

trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen 2016 – 19 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune. Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen. 

Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2019

trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen 2016 – 19 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune. Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen. 

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna ble vedtatt i juni 2014. Bakgrunnen for planen er at Stortinget i 2009 vedtok å verne Vefsnavassdraget med tilhørende nedbørsfelt mot kraftutbygging. Det ble da bestemt at Nordland fylkeskommune skulle lage en regional plan etter plan og bygningsloven som skal gi grunnlag for bruk i- og langs vassdraget uten at en kommer i konflikt med viktige verneverdier. I tillegg til vedtaket om vern mot kraftutbygging, er Vefsna også et nasjonalt laksevassdrag