På grunn av ferieavvikling holder plan og utvikling stengt i perioden 22.07.24 - 04.08.24. Dette gjelder plan og byggesaker, oppmåling- og landbrukssaker.