Ber om å få en ny sak hvor man vurderer den helhetlige parkeringssituasjonen i sentrum, også eventuell avgiftsparkering.  
 
I samarbeid mellom brann- og redning, teknisk drift og plan og utvikling er dette grunnlagsdokumentet utarbeidet. Følgende spørsmål har vært sentrale for å gi en best mulig utredning: 
 
* Hva har vi i dag – dagens situasjon?
* Har vi nok p-plasser i sentrum? Hvor trenger vi eventuelt nye plasser.
* Hva sier kommunens krav til parkeringsdekning – behov for revurdering?
* Hvordan fungerer dagens parkeringsordning i sentrum?
* Hvilke forskriftskrav gjelder for parkering? (forskrift om vilkårsparkering, plasser for bevegelseshemmede, p-plasser med ladepunkter).
* Hvor og hvordan kan det etableres parkeringsplasser i byen?
* Kostnader til utbygging p-plasser, p-kjeller og p-hus og hvordan kan disse finansieres?
* Finnes det gode alternativer til økt parkeringsdekning, aktiv transport, sykkelbruk, kollektiv transport? 

Hele saken finner du i i følgende vedlegg :

Parkeringsutredning

Forskrift vilkårsparkering

Parkeringssituasjonen i Mosjøen