Helsemyndighetene anbefaler alle over 65 år å ta en oppfriskningsdose. Denne skal tas minst 6 måneder etter dose 2. Siden de fleste i denne aldersgruppen fikk 2.dose for mer enn 6 måneder, så er det nå planlagt for å tilby oppfriskningsdose.

(Dette gjelder oppfriskningsdose, og må ikke forveksles med dose 3 som gis til de med svekket immunforsvar og som har fått brev fra spesialisthelsetjenesten om en 3.dose - se forklaring på forskjell på dette, nederst i denne artikkelen)

Vaksinering av oppfriskningsdosen vil foregå på samme måte som ved influensavaksineringen, dvs alfabetisk etter etternavn uten timebestilling på forhånd.

Det vil bli på Betel i uke 48 og 49.

mandag 29. november:    A - E
tirsdag 30. november:      F-J
mandag 6. desember:      K - M
tirsdag 7. desember:        N- Sm
onsdag 8. desember:       Sn - Å

Alle dager fra 09.00 - 14.00

Det er også mulighet for andre å få vaksine disse dagene, men de må ringe vaksinetelefonen og avtale tid.

De som må vente lengre på å få tatt oppfriskningsdose pga intervall vil få time senere, men må da ta kontakt med vaksinetelefonen for å avtale dette


Forskjellen på 3. dose og en oppfriskningsdose er:  
3. dose er til de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene, eks. alvorlig immunsupprimerte.  
Oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
 

Info om vaksinering på koronasiden vår