Formannskapet har i møte den 31.08.2022, sak/102/22, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Kippermoen skoleområde ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker  henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 

Planforslaget legger til rette for ny videregående skole og idrettshall på Kippermoen, herunder både utbyggingsområder, grøntområder, gangveger og parkering. Gamle yrkesskolen er foreslått til parkering og utbygging med krav om detaljregulering.

plansak

Trykk her for plandokumenter

Eventuelle innspill til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8665 Mosjøen, eller per e-post post@vefsn.kommune.no innen 21.10.2022.