Kulstad oppvekstsenter består av Krinkelkroken barnehage (rosa markør overfor), Kulstad barnehage (lilla markør overfor) og Kulstad skole og SFO (rød markør ovenfor*. Oppvekstsenteret er lokalisert til bydelen Kulstadlia. 

Oppvekstsenteret har barn og elever fra Kulstadlia, Herringen, Marka, Åsen og Halsøy.Bilder av skolen 2013 207.JPG

Krinkelkroken barnehage tar i mot ca. 60 barn i alderen 0 – 6 år fordelt på 4 avdelinger.

Kulstad barnehage tar i mot ca. 70 barn i alderen 0 – 6 år fordelt på 5 avdelinger.

Kulstad skole har ca 300 elever fordelt på første til og med sjuende trinn.

Kulstad SFO gir i år tilbud til ca. 100 barn, alle fra første til og med fjerde trinn i skolen. 

For mer informasjon, gå inn på hver avdeling sin side.

Vår visjon:  Ingen bakke er for bratt