Barnehagen har tilholdssted i tidligere rektorbolig på senterets område, vi har et inngjerdet omårde rundt barnehagen, samt felles lekeplass med skolen.
Her på oppvekstsenteret leker vi sammen store og små, barna som går i barnehagen, får et nært forhold til elever og lærere ved skolen.  Dette gjør overgangen fra barnehage til skole trygt og godt.

Vi har et fint uteområdet og gode muligheter for å bruke naturen i nærområdet. 

Barnehage og SFO har samdrift, vi benytter felles lokaler og felles uteområde.