Bil1Din Helgeland AS er et selskap som driver mottak for kasserte kjøretøy flere steder i Trøndelag og Nordland. Nå ønsker de å etablere mottak på Åremma i Vefsn kommune, Bil1din Helgeland AS. Bedriften søker om tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot 1000 kasserte kjøretøy i året, på Åremma i Vefsn kommune.

Søknaden kan leses på Statsforvalterens nettside

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 66.

Eventuelle merknader sendes til sfnopost(@)statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, innen 16. april 2021.